ساعت رومیزی زنگ دار کد 1

جنس فلز
وارداتی
قطر صفحه ۸ سانت
ارتفاع ۱۳ سانت

ساعت رومیزی زنگ دار کد 2

جنس استیل
وارداتی
قطر صفحه ۸ سانت
ارتفاع ۱۳ سانت

ساعت رومیزی زنگ دار کد 3

جنس استیل
وارداتی
قطر صفحه ۱۲ سانت
ارتفاع ۲۱ سانت

ساعت رومیزی زنگ دار کد 4

جنس استیل
وارداتی
قطر صفحه ۱۲ سانت
ارتفاع ۲۱ سانت

ساعت رومیزی زنگ دار کد 5

جنس رنگی فلزی - جنس سیلور استیل
قطر صفحه ۲۲ سانت
ارتفاع ۳۰ سانت
وارداتی

ساعت رومیزی کد 1

ساعت رومیزی بتنی
صفحه پلکسی
سایز ۱۰*۱۲ /۱۲*۱۲

ساعت رومیزی کد 10

3,280,000 تومان
جنس فلز و سنگ
طول ۱۷ ، عرض ۶ سانت
ارتفاع ۲۵ سانت
وارداتی