میز عسلی پایه فلزی کد 3

میز‌عسلی ستونی
کف آینه
ارتفاع 50 - 60 - 70 سانت

میزعسلی پایه فلزی کد 1

میز عسلی چتری
در 2 رنگ
ارتفاع 50 - 60 - 70 سانت
کف آینه

میزعسلی پایه فلزی کد 2

جنس فلز
آبکاری فورتیک
ارتفاع 52 - 62 - 72 سانت و قطر 40 سانت
ارتفاع جلومبلی 45 سانت و قطر 80 سانت

میزعسلی طرح گلدونی

جنس فلز
آبکاری فورتیک
طلایی و سیلور
ارتفاع 52 - 62 - 72 سانت و قطر 40 سانت
ارتفاع جلومبلی 45 سانت و قطر 80 سانت

میزعسلی کد 10

1,680,000 تومان1,780,000 تومان
جنس آلومینیوم
آبکاری نیکل
دو سایز

میزعسلی کد 4

جنس فلز آبکاری فورتیک
ارتفاع عسلی 45 سانت و قطر 40 سانت
ارتفاع جلومبلی 45 سانت و قطر 80 سانت

میزعسلی کد 5

جنس فلز
آبکاری فورتیک
طلایی و سیلور
ارتفاع 52 - 62 - 72 سانت و قطر 40 سانت
ارتفاع جلومبلی 45 سانت و قطر 80 سانت